Het Rode Kruis heeft te weinig geld voor Afrika

NAIROBI, 19 SEPT. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) zal moeten korten op zijn hulpprogramma's voor het door honger en burgeroorlog getroffen Afrika, als het niet snel extra geld krijgt, zo is gisteren in Kenia meegedeeld.

Het hoofd van het Afrika-programma van het ICRC, Pierre Gassmann, zei gisteren in de Keniase hoofdstad Nairobi, dat het Comité zijn activiteiten zal moeten staken, “als er niet snel gehoor gegeven wordt aan onze oproep”.

Volgens Gassmann zijn alleen al in de Hoorn van Afrika meer dan een miljoen mensen voor hun voedsel en medische voorziening afhankelijk van het Rode Kruis. Ze wonen in gebieden waar het ICRC vaak de enige hulporganisatie is. “Zonder ons zouden de mensen waarschijnlijk sterven aan ondervoeding en gebrek aan medische hulp”, aldus Pierre Gassmann.

In een in Genève gepubliceerd rapport vraagt het Comité donoren een extra 40 miljoen dollar om projecten tot het einde van het jaar vol te kunnen houden. Het totale budget voor dit jaar bedraagt 130 miljoen dollar.

De zwaarst getroffen landen zijn Ethiopië, Somalië en Soedan. Hulpoperaties worden gehinderd door de voortdurende burgeroorlog in deze regio. Begin deze maand reed een vliegtuig van het Rode Kruis op een landmijn op een landingsbaan in Zuid-Soedan en dinsdag raakte een vliegtuig beschadigd toen het in het luchtruim van Somalië werd geraakt door een raket. (Reuter)

Een woordvoerder van het Rode Kruis in Den Haag zei vanochtend dat de financiële nood van het Internationale Comité van het Rode Kruis, wat Afrika betreft, nog nooit zo groot is geweest. Volgens de zegsman is dat vooral te wijten aan de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, Oost-Europa en Joegoslavië. Westerse regeringen geven nu vooral aan deze landen, ten koste van de hulp aan Afrika. Het Internationale Comité van het Rode Kruis, een particuliere organisatie in Zwitserland, is voor zijn financiën vooral afhankelijk van giften van regeringen van rijke landen en ook, ik mindere mate, van giften van Rode Kruis Verenigingen en van de Europese Gemeenschap.