Greenpeace: in Koeweit voltrekt zich milieu-ramp

ROTTERDAM, 19 SEPT. In Koeweit voltrekt zich een ecologische ramp die door autoriteiten ter plekke, maar ook in de VS, weloverwogen wordt gebagatelliseerd. Dat is het oordeel van een team van de organiatie Greenpeace dat tien dagen in Koeweit heeft rondgereisd.

De nog brandende oliebronnen vervuilen de lucht zo intens dat een sterke stijging van het aantal long- en huidaandoeningen moet worden verwacht. De concentraties koolwaterstoffen zijn vaak tientallen malen hoger dan uit het oogpunt van gezondheid nog aanvaardbaar zou zijn. Ook de kwetsbare woestijnvegetatie heeft van de recente oorlog zwaar te lijden gehad. Maar Koeweitse autoriteiten ondernemen weinig om de situatie te verbeteren. Zo zou ook de kwaliteit van het drinkwater, dat uit het vervuilde zeewater wordt bereid, niet behoorlijk worden gecontroleerd, aldus Greenpeace.

Dat ook de Amerikaanse autoriteiten, in het bijzonder die van het ministerie van energie, verhinderen dat gegevens over de luchtverontreiniging bekend worden is in mei en juli al onder de aandacht gebracht door het maandblad Scientific American.