Frans budgettekort omlaag

PARIJS, 19 SEPT. De Franse regering heeft gisteren de ontwerp-begroting 1992 goedgekeurd. Regeringswoordvoerder Jack Lang zei dat de begroting een tekort vertoont van 89,5 miljard Franse franc, lager dan in 1990 toen het tekort uitkwam op 93,4 miljard franc en nog lager dan de verwachte 100 miljard franc dit jaar.

Overigens werd dit laatste begrotingstekort indertijd geraamd op 80 miljard franc, maar komt het hoger uit door aanzienlijke belastingtegenvallers als gevolg van achterblijvende economische groei.

Volgens Lang is het Franse begrotingstekort voor volgend jaar maar 1,26 procent van het bruto binnenlands produkt, veel lager dan het Duitse, dat zou uitkomen op 3,1 procent.

De Franse premier, Edith Cresson, noemde de begroting “redelijk”. Ze vond de Franse economie “gezond”, ondanks een terugval van de groei van het bruto nationaal product van 2,6 procent vorig jaar naar 1,4 procent dit jaar.

De begroting gaat voor volgend jaar uit van een inflatie van 2,8 procent, volgens Lang ook lager dan in Duitsland, en een economische groei van 2,2 procent zijn, 0,2 punt lager dan eerdere voorspellingen van de regering.

De nieuwe begroting voorziet in verlaging van de winstbelasting voor kleine bedrijven, van 42 naar 33,3 procent, zoals deze week al was aangekondigd door premier Cresson, ter stimulering van de werkgelegenheid. De Franse werkloosheid wordt voor eind van dit jaar geschat op 10 procent van de beroepsbevolking, hoger dan in de meeste landen waarmee Frankrijk concurreert.

[In 1993 zou de winstbelasting voor alle bedrijven 34 procent bedragen. Nu kent Frankrijk nog twee tarieven, 34 procent vor ingehouden winsten en 42 procent voor uitgekeerde winsten.]

De steun aan staatsbedrijven wordt opgevoerd van 4,4 naar 5,6 miljard franc, waarvan 2,3 miljard franc komt uit de opbrengst van gedeeltelijke privatisering van staatsbedrijven.

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspellen een economische groei van 3 procent voor 1992 voor de gendustrialiseerde landen. Waarnemers zeggen dat de Franse regering liever een lage economische groei voorspelt om bij achterblijvende groei meer manoevreerruimte te hebben.

Het Franse kabinet gaat ervan uit dat het tekort op de handelsbalans ten opzichte van dit jaar met 10 miljard franc zal worden teruggebracht tot 40 miljard franc.

Lang zei dat minister van financiën Pierre Bérégovoy het huidige restrictieve monetaire beleid wil handhaven om de inflatie laag te houden en de Franse franc sterk.

Defensieuitgaven zullen met 1 procent toenemen tot 240 miljard franc. Deze stijging houdt rekening met de terugtrekking van Franse troepen uit Duitsland, verkorting van de dienstplicht tot 10 maanden en de verdere modernisatie van het Franse leger. (AFP, AP)