FNV vindt restauratie Zonnestraal te duur

UTRECHT, 19 SEPT. De FNV heeft het ministerie van WVC laten weten dat ze geen scholingscentrum in het monumentale pand De Zonnestraal in Hilversum wil vestigen. De FNV vindt restauratie van het voormalige sanatorium, ondanks subsidie van twee miljoen van WVC, te duur.

Een woordvoerder van WVC deelt mee dat het door de architect J. Duiker ontworpen monument niet ter verkoop aangeboden wordt, maar dat het departement met het Koperen Stelen Fonds (KSF), een stichting van werkgevers in de diamantbewerking en de Industriebond FNV, over de toekomst van het gebouw wil onderhandelen.

Ruim een jaar geleden bereikte de FNV de vraag van minister d'Ancona (WVC) of de vakcentrale De Zonnestraal niet zou willen overnemen. De FNV was juist op zoek naar een pand ten behoeve van scholingsactiviteiten van zichzelf en de Industriebond. Gezien de historische band tussen het gebouw en de vakbeweging leek het de minister, die nogal met het in verval geraakte monument van het Nieuwe Bouwen in haar maag zat, een goed idee om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zij had er zelfs een bijdrage van twee miljoen in de restauratiekosten voor over.

Een jaar lang overleggen heeft de vakbeweging echter geleerd dat restauratie voor het beoogde doel “onverantwoord” is. “De exploitatiekosten zouden te hoog worden. We kunnen niet voldoen aan de eisen van de architect. De restauratie zou teveel tijd in beslag nemen en de subsidie is onvoldoende”, aldus A. Stolk van de Industriebond.

De architecten Henket en De Jonge schreven een rapport over de restauratie, waarin zoveel mogelijk het herstel van het monument in de oude staat bepleit wordt. Maar, zegt H.J. Henket, “wel in overeenstemming met het programma van eisen van de vakbeweging.” Verder onthoudt hij zich van commentaar, omdat het “een zaak tussen de FNV en WVC is”.

De Zonnestraal is in de jaren twintig als sanatorium voor TBC-patiënten uit de diamantindustrie gebouwd in opdracht van het KSF, dat werd beheerd door vertegenwoordigers van Algemene Diamantbewerkersbond en de “patroons”. De benodigde financiën werden bijeen gegaard uit de opbrengst van de verkoop van de koperen stelen, die in de diamantbewerking werden gebruikt bij het slijpen van de diamanten. Later werd ook diamantslijpsel voor hetzelfde doel verkocht.