Eux

Zou de oorsprong van ""hun hebben'' niet in de Franse taal gezocht kunnen worden? "Eux' wordt immers vaak gebruikt om extra klemtoon te geven? Ik ben op het idee gekomen omdat mijn hulp in de huishouding tot mijn verbazing vaak achteloos Franse woorden als "toujours' e.d. gebruikte. .TE: In Nederlands Indie werd vrijwel nooit ""hun hebben'' gebruikt, misschien was daar minder invloed van de Franse taal merkbaar, ondanks de Hugenoten?

    • H. Dessauvagie