"Eerste man VN moet wel Frans spreken'

PARIJS, 19 SEPT. Frankrijk heeft slechts één eis voor wat betreft de benoeming van een nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties: hij of zij moet Frans spreken.

De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Parijs, Daniel Bernard, zei: “Er is een groot aantal buitengewoon respectabele kandidaten. In dit stadium heeft Frankrijk maar één fundamentele zorg: het is ondenkbaar dat de secretaris-generaal geen Frans zou spreken.” Van drie vaak genoemde kandidaten, de Egyptische vice-premier Butros Ghali, de Zimbabweaanse minister van financiën Bernard Chidzero en de voormalige hoge commissaris voor de vluchtelingen Sadruddin Aga Khan, is bekend dat ze Frans spreken. Frankrijk verzet zich al jaren tegen de steeds sterker wordende positie van het Engels. President Mitterrand heeft zich er vorig jaar nog over beklaagd dat de EG te veel ambtenaren in dienst neemt die het Frans niet machtig zijn. (AFP)