Dr. J.E.M.H. van Bronswijk (44) is benoemd tot ...

Dr. J.E.M.H. van Bronswijk (44) is benoemd tot hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven voor het vakgebied biologische agentia in de gebouwde omgeving.