Bij CDA groeit weerstand tegen aanleg tolpleinen

DEN HAAG, 19 SEPT. Bij de CDA-fractie groeit het verzet tegen de plannen van minister H. Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat) om in de Randstad twintig tolpleinen aan te leggen.

J. Reitsma, lid van de verkeerscommissie van het CDA, zegt dat het “verzet binnen de fractie de laatste weken fors is toegenomen.” Ook verkeersspecialist M. van Vlijmen spreekt over “toenemende aarzelingen”. Over een definief standpunt moet nog worden beslist.

December vorig jaar steunde het CDA voorbereidend planologisch onderzoek naar de mogelijkheden van de aanleg van de twintig tolpleinen. Door de huidige aarzelingen dreigt een Kamermeerderheid van CDA en VVD het nieuwste alternatief van minister Maij te blokkeren om haar verkeers- en openbaar vervoersplannen voor de komende twintig jaar te financieren. Eerder stuitte een extra belasting op het rijden in de spits (spitsvignet) op een veto van de Kamer. De tolheffingen moeten vanaf 1995 het grootste deel van de uitgaven financieren die in het kader van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer worden gedaan.

De CDA'er Reitsma zegt veel haken en ogen te zien aan de plannen zoals de mogelijkheid om de pleinen via sluiproutes te omzeilen. Van Vlijmen verwijst naar het verzet in het bestuurlijk overleg over de vierde nota ruimtelijke ordening. Hierin zijn onder meer provincies en regionale organen vertegenwoordigd.

De provincie Zuid-Holland liet al eerder weten niets in de plannen van Maij te zien. Dit omdat de tolheffing alleen die automobilisten treft die in de Randstad werken. Volgens de provincie is het effectiever om de accijns op motorbrandstoffen voor alle automobilisten te verhogen.

Een woordvoerder van het departement van Verkeer en Waterstaat zegt in een reactie “alleen het standpunt van de Tweede Kamer te kennen en dat is: voorlopig groen licht voor de tolheffingspunten.”