Betaalde liefde

In zijn bijdrage "Betaalde Liefde' (W&O 5 sept.) spreekt A.J. Dunning van een bijna ter ziele zijnd Post Academisch Onderwijs Geneeskunde. Voor wat betreft de overkoepelende landelijke organisatie, het Landelijk Orgaan voor PAOG, heeft hij gelijk.

Wanneer hij hiervan de Boerhaavecursussen uitzondert is hij niet volledig. In Nijmegen functioneert sinds 1980 facultair PAOG dat in paritaire samenwerking met derden wordt opgezet. Sindsdien zijn er 372 cursussen georganiseerd waar 29.312 artsen aan deelgenomen hebben. De Nijmeegse formule (herhaling basisstof, praktijktoepassingen en waar van belang nieuwe ontwikkelingen) blijkt uit objectieve evaluaties en opkomstpercentages in een behoefte te voorzien.

Farmaceutische firma's kunnen tijdens cursussen expositieruimte huren maar hebben geen inhoudelijke bemoeienis met het programma. Met deze inkomsten kunnen ook minder populaire maar noodzakelijke cursussen gegeven worden. Zo zijn in Nijmegen ook Ligeti, Berio en Stockhausen te beluisteren.

    • Coördinator Paog Nijmegen
    • Mw. I van de Kaaij