Beb Vuyk

“De schrijfster en journaliste Beb Vuyk is vorige week op 86-jarige leeftijd in haar woonplaats Loenen overleden.

Zij werd vooral bekend met haar Indische romans. Pagina 8'' Aldus een berichtje op de voorpagina van 26 augustus. Op pagina 9 (!) staat dan te lezen dat haar culinaire werk haar het bekendst maakte. In nog geen honderdveertig woorden wordt haar naam op drie verschillende manieren geschreven. Mij dunkt, deze achteloosheid heeft zij niet verdiend.

    • R. Storm