Amsterdam beperkt overlast koffieshops

AMSTERDAM, 19 SEPT. De gemeente Amsterdam bereidt een wijziging voor van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarmee de overlast van koffieshops flink kan worden beperkt.

Volgens deze wijziging zullen de ongeveer vijfhonderd koffieshops in Amsterdam in de toekomst een vergunning moeten hebben. De gemeente kan dan gemakkelijker voorwaarden opleggen wat betreft lawaai en overlast voor omwonenden. Ook is dan de wildgroei beter tegen te gaan. Nu hebben de koffieshops nog geen horecavergunning nodig.