VSB verwacht hoger jaarresultaat

De VSB Groep in Utrecht (Verenigde Spaarbank) heeft in de eerste helft van 1991 netto 33 miljoen gulden verdiend.

In de eerste helft van 1990 was de winst 26 miljoen gulden, exclusief 12 miljoen gulden aan bijzondere baten uit de verkoop van het belang in verzekeraar Amev. Bij een stabilisatie van de rente op het huidige peil zal een daling van de andere baten kunnen worden opgevangen. De directie verwacht dat de winst over geheel 1991 dan kan uitkomen boven de 70 miljoen gulden van 1990. Het balanstotaal van VSB is in het eerste halfjaar met 1,7 miljard toegenomen tot 17,5 miljard gulden.

Begin dit jaar werden de Spaarbank Doetinchem, de Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen en Top Lease in de VSB Groep opgenomen.