VS willen Israel bankgarantie niet onvoorwaardelijk beloven

KAIRO- JERUZALEM, 18 SEPT. De Verenigde Staten hebben Israel een zes punten tellend compromisvoorstel voorgelegd om het conflict over de door Jeruzalem gevraagde bankgarantie op te lossen. Een Amerikaanse zegsman voorspelde dat Israel gunstig zal reageren, omdat “ze een confrontatie met de Verenigde Staten willen vermijden”.

Israel heeft Washington een kredietgarantie ten bedrage van 10 miljard dolar gevraagd voor de opvang van joodse immigranten uit de Sovjet-Unie, die de Amerikaanse regering echter de eerste vier maanden niet wil geven uit angst de voorgestelde vredesconferentie over het Midden-Oosten in gevaar te brengen. Maar de regering is wel bereid te beloven dat ze in januari samen met het Congres zal werken aan een “adequate wetstekst” en geen verder uitstel zal vragen. Voorts belooft ze onder andere Israels extra-kosten als gevolg van de vertraging te dekken en zich te zullen inspannen andere landen te overreden Israel ook kredietgaranties te geven. Eerder is gemeld dat Washington op de Duitse regering druk heeft uitgeoefend om Israel nú geen hulp voor de opvang van de massale Sovjet-immigratie te geven.

In het vliegtuig dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker gisteren na een bezoek aan Israel naar Egypte bracht zei een hoge Amerikaanse functionaris dat Washington niet bereid is verdere concessies te doen. “Ik wil geen centimeter soepelheid tonen na de zes punten (..) die verdraaid ver gaan”, zei hij. Maar de garanties zullen ook in januari niet onvoorwaardelijk worden gegeven, zei hij. Hij liet doorschemeren dat beëindiging van de Israelische nederzettingenpolitiek de voorwaarde wordt - iets waarvan de Israelische regering tot dusverre niets heeft willen weten.

De zegsman stelde dat het moratorium van 120 dagen de enige beschikbare tactiek is om de Arabische steun voor de vredesconferentie te behouden. “Als we dat niet deden, ben ik er heel zeker van dat de Arabieren niet zouden komen opdagen”. “En wie zou hun iets kunnen verwijten?”

De Egyptische president Mubarak zei gisteren na overleg met Baker dat hij aan de voorgestelde vredesconferentie zal deelnemen, ongeacht de kwestie van de kredietgaranties. “Het bijwonen van de conferentie is verplicht”, zei Mubarak, die het conflict over de kredietgaranties “een probleem tussen Israel en de VS” noemde.

De Syrische minister van buitenlandse zaken Farouq al-Shara, die vandaag Baker op bezoek krijgt, beschuldigde Israel van pogingen de conferentie te blokkeren, onder andere door voorwaarden te stellen ten aanzien van de Palestijnse vertegenwoordiging. Hij prees Baker en Bush, wier standpunt over de kredietgaranties bewees hoe serieus ze het vredesproces aanpakken. (Reuter, AP, UPI)