Vermogen Shell Pensioenfonds nu tegen 12 miljard

Het vermogen van het Shell Pensioenfonds is vorig jaar met 100 miljoen toegenomen tot 11,9 miljard gulden.

Het aantal fondsleden in actieve dienst daalde licht van 15.712 tot 15.683. Het aantal gepensioneerden kwam per eind 1990 uit op 16.374 tegen 16.205 een jaar eerder, zo blijkt uit het jaarverslag.

Op basis van marktwaarde steeg het relatieve belang in aandelen en onroerend goed met 5 procent tot bijna 64 procent. De onroerend-goedbelangen vermeerderden van circa 17 procent tot ruim 23 procent van het vermogen. Het totaal van de beleggingen van het fonds in onroerend goed beliep eind vorig jaar 2306 miljoen tegen vorig jaar 1829 miljoen gulden.

Ultimo 1990 had de aandelenportefeuille een balanswaarde van 4980 miljoen gulden tegen eind 1989 4231 miljoen gulden. De beurswaarde daarvan bedroeg 5139 miljoen tegen 5774 miljoen gulden een jaar eerder. Het inkomensrendement op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen op basis van de balanswaarde was in 1990 5,9 procent tegen 6,3 procent in 1989.