Van Gogh-museum neemt voor de bewaking ander beveiligingsbedrijf

AMSTERDAM, 18 SEPT. Het Van Gogh-museum zal met ingang van volgende maand bewaakt worden door de Nederlandse veiligheidsdienst. Het contract met het bewakingsbedrijf VNV beveiliging is opgezegd naar aanleiding van de omvangrijke diefstal van schilderijen uit het museum in april.

Uit een gisteren gepubliceerde gemeenschappelijk verklaring van het museum en de VNV blijkt dat beiden van mening blijven verschillen over de gevolgde beveiligingsprocedures bij de diefstal. De goede relatie tussen beide instellingen, die al sinds 1972 een contract met elkaar hebben, zou hierbij onder druk zijn komen te staan.

Onderzoek van de politie leidde tot het aanhouden van vier verdachten van de diefstal van de twintig Van Gogh-schilderijen. Van hen bleek een een werknemer en een ander een voormalig werknemer van VNV.

Over welke beveiligingsprocedures geen overeenstemming werd bereikt werd geen nadere toelichting verschaft door beide partijen. Bij de roof van de schilderijen is het onduidelijk gebleven waarom er zeker drie kwartier verliepen tussen het uitschakelen van het beveiligingssysteem van het museum en het waarschuwen van de politie door de centrale meldkamer van de veiligheidsdienst. Verwijzend naar de geheimhouding van de gemaakte afspraken hebben museum en veiligheidsdienst hier nooit opheldering over willen verschaffen.

WVC bevestigd desgevraagd dat onderzocht wordt in hoeverre de daders van de roof en de VNV aangesproken kunnen worden voor de schade. Het ministerie wil evenwel eerst de uitkomst van de strafrechtelijk procedure tegen de vier verdachten afwachten. De hoogte van de geleden schade is volgens het Van Gogh-museum nog niet becijferd, maar bestaat uit de restauratiekosten, gemiste inkomsten wegens het sluiten van het museum en de kosten van het inzetten van extra personeel.

De VNV heeft naast het Van Gogh museum nog “enkele tientallen” andere musea als klant, aldus een woordvoerster. De roof heeft geleid tot het herzien van de afzonderlijke afspraken die zijn gemaakt met de verschillende musea. Van het opzeggen van meerdere contracten is volgens de VNV echter geen sprake.

De VNV, met 900 werknemers en een omzet van 40 miljoen gulden behorend bij de grotere particuliere beveiligingsdiensten in Nederland, heeft wel de indruk dat de aanloop van nieuwe klanten is verminderd.