Tekst van verklaring van Igalo

De tekst van de gisteren in Igalo door Lord Carrington, president Franjo Tudjman van Kroatië, president Slobodan Milosevic van Servië en de Joegoslavische minister van defensie Veljko Kadijevic ondertekende verklaring luidt als volgt:

Er bestaat een diepe en gevaarlijke verdeeldheid tussen ons over de verantwoordelijkheid voor wat er op het ogenblik in Joegoslavië gebeurt en evenzeer over de politieke toekomst van dit land. Maar over één ding zijn we het eens: dat er geen levensvatbare oplossing voor onze volkeren kan voortkomen uit geweld en moord, en dat we moeten overleggen om vast te stellen of we het eens kunnen worden over de toekomstige relatie tussen onze volkeren.

Daarom beloven we dat iedereen binnen onze controle en onder onze politieke en militaire invloed onmiddellijk moet ophouden met vechten. Wanneer de strijdkrachten dicht op elkaar zitten zal het ongetwijfeld tot werkelijke of vermeende provocatie- en vergeldingsproblemen komen. Het is daarom van het grootste belang dat de strijdkrachten te velde zich onmiddellijk voldoende terugtrekken om een werkelijke en totale wapenstilstand te garanderen. Dit betekent dat alle gewapende formaties, inclusief paramilitaire en niet-reguliere eenheden, de Kroatische Nationale Garde en het Joegoslavische Volksleger, zich tegelijkertijd onthouden van direct contact en zich terugtrekken uit gebieden waar vijandelijkheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Alle paramilitaire krachten en niet-reguliere eenheden zullen zich ontwapenen en ontbinden; de reservisten van de Kroatische Nationale Garde zullen worden gedemobiliseerd; het Volksleger zal zich in de kazernes terugtrekken.

Ook dit proces zal onmiddellijk beginnen en gelijktijdig verlopen. We verwelkomen de bereidheid van de EG-waarnemers bij het controleren van zo'n wapenstilstand en we beloven hun werk in redelijke omstandigheden te vergemakkelijken.

We erkennen dat dit de laatste kans is voor een de-escalatie en een beëindiging van de oorlog, zonder welke er geen zinvolle onderhandelingen over de toekomst van onze volkeren kan zijn. We zijn ons volledig bewust van de zware verantwoordelijkheid die we op dit cruciale moment in onze geschiedenis delen.