Politici willen middel van de markt

ROTTERDAM,18 SEPT. Het bureau bijwerkingen van het ministerie van WVC zal zich op korte termijn beraden over klachten rond het gebruik van het medicijn Prozac. Zes Europarlementariërs hebben laten weten dat zij het middel van de Europese markt willen hebben omdat moord, zelfmoord en buitensporige agressie tot de bijwerkingen van het preparaat zouden behoren. Zij zien in artikel twee van de Europese Conventie ter Bescherming van de Rechten van de Mens een middel om het produkt van de markt te krijgen.

Prozac is een middel dat wordt gegeven bij depressies die zogeheten vitale kenmerken hebben, wat wil zeggen dat zij gepaard gaan met lichamelijke reacties. Tot de registreerde bijwerkingen behoren onder meer misselijkheid, hoofdpijn en nervorsiteit. Minder frequent worden slaapklachten, maag- en darmproblemen, angst, duizeligheid en beven gemeld. Agitatie, abnormale dromen en hartkloppingen worden bij één tot vijf op de honderd gebruikers gezien.

Prozac werd in de Verenigde Staten in 1987 tot de markt toegelaten, in Nederland werd het in 1989 geregistreerd. Volgens de parlementariërs zijn er sinds 1987 in de VS 14.000 rapporten met klachten gedeponeerd bij de Food and Drugs Administration, de Amerikaanse inspectie. Patiënten en familieleden hebben de onderneming al enkele malen voor het gerecht gedaagd om vergoeding te krijgen voor de geleden schade. Ook in Nederland, waar het middel sinds 1989 geregistreerd staat onder de naam Fluoxetine, melden mensen zich met klachten over ernstige bijverschijnselen.