Legerkampen voor opvang van asielzoekers

ROTTERDAM, 18 SEPT. Het ministerie van defensie stelt zeven legerkampen beschikbaar voor de opvang van asielzoekers. Twee van de zeven, het Beatrixkamp in Eindhoven - een voormalig complex van de luchtmacht - en kamp Waterloo - voormalig selectiecentrum van de landmacht - in Leusden, zijn al in gebruik.

In totaal zullen, volgens een defensievoorlichter 2.500 mensen van de accommodaties gebruik kunnen maken. Voor de aanpassing van de kampen ontvangt Defensie van WVC 25 miljoen gulden.

Over vier lokaties, het Deibelkamp in Den Helder, het kamp Hooghalen bij Assen, het complex Onder de Linden in Arnhem en de Ernst Casimirkazerne in Roermond is nog overleg gaande tussen WVC en de betrokken gemeenten.

WVC verwacht dat van deze vier het kamp Hooghalen bij Assen en het Deibelkamp in Den Helder al in de eerste helft van 1992 betrokken kunnen worden. In de Ernst Casimirkazerne zit het Technisch Specialisten Opleidingscentrum, dat zal verhuizen naar Weert. In Onder de Linden is nu nog het Provinciaal Militair Commando Gelderland gevestigd, dat naar Arnhem vertrekt.

Over het zevende kamp, Princenbosch in Gilze - dat nog onderdak biedt aan eenheden van de luchtmacht - moet WVC nog contact opnemen met de gemeente.

Een woordvoerder van de gemeente Gilze toonde zich "niet onwelwillend' ten opzichte van de asielopvang. WVC stelt met enige tevredenheid vast dat vanaf najaar 1990 de "medewerking van de gemeenten stukken beter is dan daarvoor'. “De ernst van de situatie is meer doorgedrongen. Men beseft dat het Rijk alleen het probleem van de asielzoekers niet aan kan.” Aldus een woordvoerder van WVC, die zegt blij te zijn met het aanbod van Defensie, hoewel hij vraagtekens plaatst bij het door Defensie genoemde aantal van 2.500.

“De norm is momenteel 275 asielzoekers per centrum. Maar je weet natuurlijk niet of het openstellen van die militaire accommodatie van invloed zal zijn op de instroom van asielzoekers.” Op grond van de cijfers die over 1990 en 1991 bekend zijn wordt de jaarlijkse instroom van asielzoekers op 21.000 per jaar geschat. “We zijn natuurlijk blij met deze locaties, want we kampen nog altijd met een gebrek aan opvangmogelijkheden.” De hoop is dat dit cijfer kan worden bijgesteld naar 18.000 per jaar.

Het plan is om vier grote asielzoekerscentra voor duizend mensen elk, op te richten om de stroom asielzoekers op te vangen. “Maar wat er gebeurt is afhankelijk van de instroom, van de snelheid waarmee Justitie de asielaanvragen kan beoordelen en de huisvestingsmogelijkheden voor de asielzoekers in de gemeenten.” Hoelang de verschillende complexen dienst zullen doen als asielzoekerscentrum is volgens WVC ook niet precies te zeggen.