Halfjaarverlies Omnium Europe nu bijna 10 miljoen

De ter beurze van Amsterdam genoteerde investeringsmaatschappij Omnium Europe heeft in de op 30 april afgesloten eerste helft van het boekjaar 1990-91 een verlies geleden van 9,55 miljoen gulden tegen 1,2 miljoen verlies in dezelfde periode van vorig jaar.

In geheel 1989-90 werd zeven ton verloren. Per aandeel beloopt het verlies 2,61 gulden, zo blijkt uit het halfjaarbericht.

Onlangs maakt Omnium bekend haar belang van 37 procent in de London Amsterdam Merchant Bank (LAMB) te hebben verkocht. Deze transactie leverde een verlies op van 10 miljoen gulden op en verklaart het grote halfjaarverlies.

Maar de slechte resultaten kwamen ook door zware verliezen bij de Canadese deelneming Keybulk Transportation te Montreal waarin Omnium 2,5 miljoen Canadese dollars heeft gestoken. Gedeeltelijke afboeking moet tegemoet worden gezien. Anderzijds zijn bevredigende resultaten te melden van de Amerikaanse high tech-onderneming Lasa Industries waarin 1 miljoen Amerikaanse dollar is geïnvesteerd.