"Europa moet groepen illegalen voorkomen'

LUXEMBURG, 18 SEPT. Het mag in heel Europa niet meer voorkomen dat grote groepen illegalen verblijfsvergunningen krijgen. Dat is de strekking van een resolutie die vandaag werd aanvaard door de 25 lidstaten van de Raad van Europa. De resolutie richt zich tegen de met name in Italië gebruikelijke automatische regularisering van grote groepen illegale arbeiders. Italië heeft nu ook beloofd dit in de toekomst niet meer te doen.

Op de tweede dag van de vierde ministersconferentie over migratievraagstukken van de Raad van Europa in Luxemburg stond het minderhedenbeleid in de verschillende landen centraal. Vrijwel alle sprekers verklaarden dat een goed minderhedenbeleid onder druk staat van de toenemende migratiestromen de laatste jaren naar West-Europa. De Duitse staatssecretaris voor arbeid en sociale zaken Horst Guenther was zelfs van mening dat “migratiebewegingen een risico betekenen voor de stabiliteit en vrede in de hele wereld”. Tijdens de beraadslaging vanochtend zei de Nederlandse minister d'Ancona (WVC) het te betreuren dat het vraagstuk van integratie van minderheden geheel wordt overschaduwd door de problemen van instroombeperkingen. Overigens was ook zij van mening dat “een zwakke sociale positie van minderheden een groot gevaar is voor de maatschappelijke verhoudingen in West-Europa”.

Een nieuw probleem voor de Europese landen wordt gevormd door de plotselinge massale uittocht van grote aantallen mensen. In augustus werd Italië geconfronteerd met de komst van tienduizenden Albanezen. De Italiaanse minister Bonizer van vreemdelingen- en immigratiezaken zei te vrezen voor “een nieuwe Exodus, ditmaal van Joegoslaven”. Om een herhaling van de “dramatische ervaringen” in augustus te voorkomen, stelde zij voor dat de internationale gemeenschap moet beschikken over kampen van eerste opvang.