Boevenspitsuren

Uitgerekend ten tijde van berichten over criminele infiltratie in de eigen gelederen bindt de Amsterdamse politie de strijd aan tegen het lagere in de mens in hoge sferen. Bij wijze van experiment cirkelt sinds anderhalve maand een politie-helikopter op gezette tijden boven de Amsterdamse binnenstad - ter preventie van inbraken en overvallen. Over anderhalve maand beslissen de autoriteiten of de hoofdstad voortaan op deze manier beveiligd zal worden.

Even verbijsterend als alarmerend is het totale gebrek aan inzicht in het effect van het eigen handelen, bij de politie en bij het hoofd daarvan, burgemeester Van Thijn. De "hoge risico-tijdstippen' zijn volgens een woordvoerder inmiddels "lage risico-tijdstippen' geworden. Dat zal wel - maar het omgekeerde is dan ook waar. Boevenspitsuren zijn flexibel en de wentelwiek zal dus al snel non-stop, vierentwintig uur per dag moeten patrouilleren. Wat dat betreft is het kwaad al geschied: helikopterloze uren zijn voortaan misdaad-uren.

Maar nog los van de discutabele resultaten: hoe halen de Amsterdamse autoriteiten het in hun hoofd de inwoners van hun stad zo te kwellen? Omwille van veiligheid bombarderen ze de hoofdstad tot oorlogsgebied, op Orwelliaanse wijze. Ze willen een burger die angstig om zich heen kijkt als hij geen onverdraaglijk, onheilspellend en allesoverstemmend helikoptergeronk hoort. In een protest stelt het wijkcentrum d'oude Stadt dat tanks op straat ook wonderen zouden doen. Inderdaad. En algehele deportatie van de bevolking - heeft het gezag daar al aan gedacht?

    • Pieter Kottmann