Acties vakbonden bij de NS mislukt

ROTTERDAM, 18 SEPT. De stakingsacties bij de Nederlandse Spoorwegen tegen de WAO- en Ziektewetplannen van het kabinet, zijn niet succesvol geweest. Slechts vier treinen hebben gisteren niet gereden, het treinverkeer verliep overigens zonder vertragingen.

De voorzitter van de Vervoersbond FNV, R. Vreeman, erkende gisteren dat de oproep van zijn bond geen gehoor heeft gekregen. De verwachting dat het treinverkeer zou worden ontregeld, zorgde voor een gering passagiersaanbod en zoiets komt de treinenloop ten goede. Van een kater heeft de voorzitter van de Vervoersbond FNV, R. Vreeman, geen last maar hij vindt het wel “vervelend dat het stilzetten van de treinen is mislukt”.

Aan de acties op Prinsjesdag hebben naar schatting van de vakcentrales zo'n 600.000 mensen deelgenomen. Vooraf ging de vakbeweging uit van miljoenen deelnemers die rondom het middaguur het werk zouden neerleggen om demonstratief naar de Troonrede te luisteren.

Op de Coolsingel keken gisteren zo'n 30.000 mensen naar een groot televisiescherm waarop de Troonrede werd uitgezonden. Direct na afloop verlieten de meeste demonstranten het plein. Het was enigzins tekenend voor de stemming onder de actievoerders. Niet alleen in Rotterdam, maar in het hele land. De animo was er niet echt.

De vakbeweging zet de acties tegen de kabinetsplannen voort. Vanaf vandaag reizen bestuurders van de Industrie- en Voedingsbond CNV, de Vervoersbond CNV, de VHP en de Unie BLHP door het land om zo'n 200.000 mensen te informeren over de gevolgen van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Bovendien hebben tot aan de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, in oktober, in vele bedrijven "estafettestakingen' en demonstratieve bijeenkomsten plaats.

In het basisonderwijs en op de scholen voor voortgezet onderwijs was ook niet veel te merken van acties tegen het omstreden kabinetsbesluit. Weinig leraren keken samen met leerlingen naar de Troonrede of bezochten een van de demonstratieve bijeenkomsten in het land. “De actiebereidheid is lauw geweest, afgezet tegen wat de bonden vantevoren hadden aangekondigd”, aldus een woordvoerder van het ministerie van onderwijs.

Volgens een enquête van onderzoeksbureau InterView vindt 49 procent van de Nederlanders dat de acties tegen de kabinetsplannen moeten doorgaan. Ongeveer de helft meent dat het kabinet moet blijven zitten.