Aandacht voor Claus na Troonrede

DEN HAAG, 18 sept. De voorzitter van de Staten-Generaal, mr. H. Tjeenk Willink, heeft gisteren na de Troonrede prins Claus sterkte gewenst bij zijn genezing. Door het uitspreken van een persoonlijke wens week Tjeenk Willink af van de gebruikelijke ceremonie. In andere jaren beperkte de voorzitter van de Eerste Kamer zich tot het uitroepen van de woorden "leve de Koningin'.

“Zo dadelijk zullen wij, als leden van de Staten-Generaal, U, als Staatshoofd, de traditionele hulde brengen. Maar onze persoonlijke wensen gaan vandaag natuurlijk ook naar prins Claus. Wij allen hopen dat hij spoedig ook weer in ons parlementaire midden kan zijn. Door zijn activiteiten en opstelling levert hij nu al jaren een belangrijke bijdrage aan het gezag en de positie van de constitutionele monarchie in Nederland. Daarom geldt onze hulde niet formeel, wel feitelijk ook hem.”

De laatste regel was volgens kenners van het staatsrecht noodzakelijk omdat de voorzitter van de Staten-Generaal bij de voorafgaande opmerkingen spreekt over de toestand van de prins-gemaal. Zijn positie is in de Nederlandse Grondwet niet geregeld, de Grondwet spreekt slechts over het staatshoofd. De positie of de toestand van de prins-gemaal is derhalve vanuit formeel-constitutioneel oogpunt niet relevant. In de praktijk is dit uiteraard wél het geval zodat de voorzitter van de Staten-Generaal de nadruk legde op het woord "feitelijk'.

Prins Claus werd begin juli in het Haagse ziekenhuis Bronovo opgenomen met klachten van depressieve aard. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte onlangs bekend dat zich in het genezingsproces van de prins een terugval had voorgedaan. Prins Claus kon daarom niet aanwezig zijn bij de Troonrede. De stoel waarop hij tijdens de gebruikelijke ceremonie plaatsneemt, was weggehaald.