Wantrouwige stemming bij Dokwerker

AMSTERDAM, 17 SEPT. Dat de Partij van de Arbeid zijn geloofwaardigheid verloren heeft staat wel vast voor de ongeveer vierhonderd Amsterdamse gemeente-ambtenaren die rond twaalven bij De Dokwerker staan.

Kok, Ter Veld en de adviseur van minister Dales Hans Pont hebben de zaak van de vakbeweging verraden, aldus vakbondsman Bob Vrins op het Johannes Daniël Meijerplein. Maar ook tegenover de huidige vakbondsleiders, zoals Karin Adelmund en Hans Stekelenburg, past enig wantrouwen, meent Vrins. Heeft de vakbond het niet al min of meer op een akkoordje gegooid met het kabinet, zoals valt op te maken uit de ontboezemingen van minister Pronk? “Als Adelmund en Stekelenburg al bezig zijn met het plannen van hun toekomst dan moeten ze dat even laten weten”, aldus Vrins, die aankondigt dat bij ongewijzigde voortgang van de plannen gekeken zal worden of er volgende week donderdag weer een staking in de hoofdstad kan worden georganiseerd.

De stemming onder de verzamelde ambtenaren is aan de matte kant totdat het stadsdeel Watergraafsmeer het plein op komt rijden met het produkt van vele uren huisvlijt: een echte Gouden Koets compleet met een stralend zwaaiende Trix en Claus.