Vuren en grenen

In NRC Handelsblad van 8 september stond een bericht van het ANP getiteld kop "Vervanger van hardhout is gevaarlijk'. Het artikel werd gebracht met de bedoeling erop te wijzen dat geïmpregneerd vuren en grenen slecht voor de gezondheid en voor het milieu zijn. De argeloze lezer zou uit het artikel kunnen opmaken dat men moet doorgaan met het gebruiken van tropisch hardhout.

Natuurlijk zijn vele vergiften die voor conservering gebruikt worden slecht voor mens en milieu, hoewel ook daar enige nuancering in aangebracht kan worden. Het schijnt dat bijvoorbeeld de Oost-Indiëvaarder Batavia, momenteel in aanbouw in Lelystad, geïmpregneerd wordt met een middel dat niet of weinig schadelijk is voor het milieu.

Maar er is meer. Vuren en grenen werden sinds mensenheugenis probleemloos toegepast in de bouw. De slechte naam van vurehout is pas na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Toen er in de naoorlogse jaren een enorme toename in het bouwvolume was om een eind aan de woningnood te maken, heeft men om maar zoveel mogelijk te bouwen (en te verdienen!) de hand gelicht met kwaliteits-eisen. Het hout werd niet goed gedroogd en de constructies waren slecht, zodat er veel openstaande naden waren die gingen inwateren. Er kwam een mode in de architectuur om dak-oversteken weg te laten, zodat de gevels bij elke bui nat werden en het water in de constructies droop. Dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat de kozijnen wel moesten gaan rotten.

In het verslag dat is gemaakt naar aanleiding van een studiedag in Wageningen op 21 maart jongstleden: "Bouwen met tropisch hout?' staat een artikel van ir. W. Grotenberg waarin wordt aangetoond dat bij gebruik van kwalitatief goed vuren en goede constructies, vurehouten kozijnen (zonder impregneren) over een periode van vijftig jaar inclusief onderhoud goedkoper zijn dan kozijnen van tropisch hardhout, kunststof en aluminium. Mijn eigen huis, gebouwd in 1924, heeft kozijnen van naaldhout die nog zo gaaf zijn als nieuwe. En de huidige constructiemethode, met machinaal vervaardigde vingerlassen, is nog veel beter dan de methode uit die tijd.

    • H.P. Nooteboom