Vijf cardiologen melden zich ziek wegens slepend conflict

NIJMEGEN, 17 SEPT. Vijf cardiologen van het academisch ziekenhuis Sint Radboud Nijmegen hebben zich deze week ziek gemeld en zijn vooralsnog niet van plan op hun werk te verschijnen, wegens een al lang slepend conflict met de rest van de staf op hun afdeling.

De afdeling telt in totaal elf cardiologen en zeven hartspecialisten in opleiding. De patiëntenzorg wordt nu waargenomen door specialisten elders uit het ziekenhuis (zoals internisten), maar volgens een woordvoerder is de bezetting nu wel uiterst krap.

Al meer dan een jaar wordt de afdeling geplaagd door ruzies als gevolg van "uiteenlopende visies op het beleid'. Onderling vertrouwen tussen de cardiologen is daardoor verdwenen. De directie meldt voorts pessimistisch te zijn over de toekomstige samenwerking tussen de cardiologen. De specialisten die zich nu ziek hebben gemeld worden wel op korte termijn door de bedrijfsgezondheidsdienst opgeroepen voor een gesprek.

In juni al heeft de directie gepoogd tot een oplossing te komen door prof. dr. G. Losekoot, emeritus hoogleraar van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en ir. H. Baron, oud-directeur van het Medisch Centrum Leeuwarden te laten bemiddelen op de afdeling. Die pogingen hebben tot nu toe gefaald.

Professor Losekoot heeft met het oog daarop tijdelijk de leiding van de afdeling overgenomen van professor dr. T. van der Werf. Zij hebben een beleidsplan opgesteld dat met de afdeling is besproken. Maar de tot nu toe gerapporteerde resultaten maken de directie "uiterst pessimistisch', zo zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.