Vervolging Oliver North gestaakt

WASHINGTON, 17 SEPT. Een federale rechter heeft gisteren op verzoek van de speciale aanklager alle aanklachten tegen de vroegere adviseur van het Witte Huis Oliver North geseponeerd. Daarmee is een eind gekomen aan het opvallendste proces dat is voortgevloeid uit het Iran-Contrasschandaal, het ergste schandaal van Ronald Reagans presidentschap.

Lawrence Walsh, de speciale aanklager in de Iran-Contraszaak, liet gisteren weten niet te kunnen voldoen aan de opdracht van een hof van beroep te bewijzen dat de veroordeling van North in 1989 op geen enkele wijze was beïnvloed door diens op de televisie getoonde getuigenis in het Congres in 1987. North verdedigde toen vol verve de geheime Amerikaanse inspanningen in 1986-87 wapens aan Iran te leveren - om Amerikaanse gijzelaars in Libanon vrij te kopen - en de miljoenenwinst naar de Nicaraguaanse Contras door te sluizen, hoewel het Congres dergelijke militaire hulp had verboden. Omdat voor die getuigenis vrijwaring van vervolging was verleend, konden North' uitspraken niet worden gebruikt in het latere strafproces.

North werd in 1989 door een jury schuldig bevonden aan het vernietigen van geheime stukken van het Witte Huis, tegenwerking van het onderzoek naar het schandaal in het Congres en aanvaarding van een illegale schenking. Maar een hof van beroep vernietigde vorig jaar het vonnis op één van die punten, en eiste dat nog eens grondig zou worden onderzocht of echt niemand van de 67 getuigen tegen North was beïnvloed door diens verklaringen in het Congres. De gisteren beëindigde zitting was bedoeld om dat te bepalen, en de getuigenis van Robert McFarlane, North' toenmalige superieur, van vorige week dat hij in 1989 zwaar was beïnvloed door diens uitspraken van 1987, bracht Walsh tot de slotsom dat hij voor een verloren zaak vocht.

“Ik ben volledig vrijgepleit, helemaal, totaal”, zei North gisteren buiten het gerechtsgebouw tegen verslaggevers. “Vijf jaar lang hebben mijn gezin en ik onder vuur gelegen”, zei hij. Maar “we waren gezegend met de steun van de beste advocaten (..) en door de generositeit en de gebeden van het Amerikaanse volk”.

Maar Walsh is nog niet klaar met het Iran-Contrasschandaal. Zijn onderzoek breidt zich juist uit, naar de rol van de Centrale Inlichtingendienst (CIA). Daarbij heeft hij recentelijk twee successen geboekt. Een daarvan was de bekentenis van Alan Fiers, ex-chef van het Middenamerikaanse bureau van de CIA, dat hij had deelgenomen aan pogingen belangrijke delen van het schandaal te verhullen. Zijn getuigenis leidde tot Walsh' tweede succes, toen Clair George, vroeger de op twee na hoogste functionaris van de dienst, in staat van beschuldiging werd gesteld wegens - onder andere - meineed en obstructie. De zaak speelt intussen ook een belangrijke rol op de gisteren geopende hoorzitting in de Senaat over de benoeming van Robert Gates, de toenmalige tweede man, als directeur van de CIA. (Reuter, AP, UPI)

Foto: Oliver North verlaat samen met zijn dochter Dornin een restaurant in Washington. De beschuldigingen tegen North voortvloeiend uit het Iran-Contrasschandaal werden gisteren op verzoek van de speciale aanklager geseponeerd. (Foto Reuter)