Sovjet-Unie: "nog schending rechten mens'

MOSKOU, 17 SEPT. In de Sovjet-Unie worden de mensenrechten nog altijd op grote schaal geschonden. Dat zei gisteren de Sovjet-afgevaardigde op de mensenrechtenconferentie van de CVSE in Moskou.

Sergej Kovaljov, een prominente ex-dissident die co-voorzitter is van de Sovjet-delegatie op de mensenrechtenconferentie, stelde gisteren tot verbazing van veel Westerse afgevaardigden dat de massale schendingen van de mensenrechten ten tijde van het communisme “tegenwoordig nog bijna in de volle omvang bestaan”. Hij zei dat de Sovjet-Unie haar best doet de mensenrechten meer dan vroeger te eerbiedigen, maar stelde dat daarvoor belangrijke wetswijzigingen en een onafhankelijke rechtsprekende macht nodig is. De wetten die tot dusverre zijn aangenomen, aldus Kovaljov, voldoen niet aan internationale maatstaven. “Er zijn natuurlijk stappen ondernomen. Maar de juridische hervormingen hebben slechts betrekking gehad op een zeer klein deel van de gebieden waarop de mensenrechten met voeten worden getreden.” Sovjet-burgers hebben nog steeds niet het recht hun woonplaats te kiezen, er bestaat geen wettelijke bescherming tegen het afluisteren van telefoons of het openen van brieven en in het leger worden recruten mishandeld en soms gedood, aldus Kovaljov. (AP)