Satellietwaarneming rond ons "Ruimteschip aarde'

Ruimteschip Aarde. Ned. 3, elke dinsdag 23.15-23.45 uur. Radiolessen: Radio 5, vanaf morgen elke woensdag van 15.00 - 15.30 uur. Cursusboek: NigelCalder, Ruimteschip Aarde. Satellietverkenningen van onze planeet. ISBN 90 6533 255 3. ƒ 64,50.

Satellietwaarneming is een niet meer weg te denken pijler onder de meteorologie, de klimatologie, de oceanografie en de aardwetenschappen. De uit de ruimte binnengekomen waarnemingsgegevens worden gecompileerd tot de bekende fraaie foto's, maar vaker nog ingevoerd in dynamische computermodellen waarmee ontwikkelingen in de toekomst worden doorgerekend. Zo ontstaan niet alleen de voorspellingen van het weer van morgen en de Afrikaanse hongersnoden van volgend jaar, maar ook bijvoorbeeld de modellen voor de ontwikkeling van het ozongat.

Teleac zendt vanaf vanavond een tiendelige serie uit onder de titel Ruimteschip Aarde, waarin het wetenschappelijke gebruik van satellieten centraal staat. Aan de orde komen onder meer de wereldbevolkingsproblematiek,

vulkanisme en aardbevingen, grondstoffen, weer en klimaat, oceanen, zeeën en rivieren, bossen, landbouw en veeteelt en cartografie.

Ruimteschip aarde is gemaakt in samenwerking met het Britse Channel Four, het Franse Paravision en het Amerikaanse South Carolina Educational Television. Maker is de bekende Britse wetenschapsjournalist Nigel Calder, tevens auteur van het mooi geïllustreerde cursusboek.

De eerste les van vanavond, “De aarde bespied,” biedt niet meer dan een vluchtige kennismaking met de onderwerpen die in de loop van de serie aan bod zullen komen. In vlot tempo wordt het gebruik van satelliet- en computertechnologie bij een breed scala van vraagstellingen getoond, met gebruikmaking van soms spectaculaire beelden. De eigenlijke cursus begint pas volgende week.

Zoals bij zo veel televisiecursussen heeft de kijker voor het opslorpen van feitelijke kennis eigenlijk al genoeg aan het cursusboek. Maar daar staat tegenover dat satellietwaarneming bij uitstek een onderwerp is voor televisie. De cinematografische opeenvolging van series weerfoto's en de dynamiek van de wereldomspannende computermodellen geven uiteraard een veel inzichtelijker beeld van de veranderingsprocessen op en rond ons “ruimteschip” dan de losse momentopnames in het boek.

    • Felix Eijgenraam