'Samenwerking nodig bij migratie'

LUXEMBURG, 17 SEPT. De Westeuropese landen moeten samenwerken bij de beheersing van migrantenstromen uit Noord-Afrika en Oost-Europa. Dit zei staatssecretaris Kosto (justitie) vanochtend op de eerste dag van de tweedaagse Europese ministersconferentie over migratiezaken in Luxemburg.

Kosto riep de landen van de Raad van Europa op gezamenlijk door middel van economische hulp, technische bijstand en handelsconcessies de economische ontwikkeling te bevorderen in de gebieden waar de meeste migranten vandaan komen. Daarbij noemde de bewindsman het "een absolute noodzaak" dat er een gericht voorlichtingsbeleid komt in de herkomstlanden "dat verkeerde ideeen over de kansen op opvang en ontplooiing in de Europese landen wegneemt".

Kosto drong ook aan op een uniforme behandeling van het illegalenvraagstuk. Zo stelde hij dat grootschalige regularisaties, waarbij grote groepen illegalen automatisch gelegaliseerd worden, "zoveel mogelijk moeten worden voorkomen". Met name het illegalenbeleid van Italie kenmerkt zich door dergelijke regularisaties.

In plaats daarvan drong de staatssecretaris aan op stroomlijning van de grensbewaking en op gemeenschappelijk optrekken bij het vinden van mogelijkheden ter verwijdering van illegale vreemdelingen". Verder bepleitte hij, analoog aan ontwikkelingen op het terrein van het Nederlands vreemdelingenbeleid, "een modern toezicht" op vreemdelingen en uitsluiting van illegalen van collectieve voorzieningen. In heel West-Europa moet ook een "actief beleid gevoerd worden ten aanzien van malafide tussenpersonen en werkgevers die illegalen in dienst nemen".

Bij de integratie van minderheden moet volgens Kosto de nadruk liggen op het versterken van de rechtspositie, "waarbij de verblijfszekerheid van de eenmaal toegelaten vreemdelingen toeneemt en de participatiemogelijkeheden in de maatschappij in juridische zin groter worden naarmate het verblijf langer duurt". De bewindsman benadrukte dat vreemdelingen die sterkere rechtspositie moeten leren waarderen en ernaar handelen: "lntegratie wordt zo tot een in ieder geval morele plicht."