Romanovs

In NRC Handelsblad van 12 september verscheen een artikel "Koningschap van God gezonden' over de Russische troonpretendent.

Dit artikel bevat een aantal onnauwkeurigheden. Vladimir Kirillovitsj is niet 75 maar 74 jaar oud. Bij de stamboom van de Romanovs moeten de volgende kanttekeningen worden geplaatst. Peter II is niet de zoon van Peter de Grote en Catharina I, maar hun kleinzoon. Peter III is niet de zoon van Elisabeth, maar haar neef, te weten de zoon van haar oudere zus Anna.

Niet weergegeven is, dat tussen de regeringsperiode van Anna (1730 - 1740) en Elisabeth (1741 - 1762) korte tijd Ivan VI officieel heeft geregeerd. De regeringsperiode van Paul I begon in 1796, niet in 1798. Nicolaas II regeerde van 1894 tot maart 1917, en niet van 1917 - 1918.

Tenslotte staat als geboortejaar van de huidige troonpretendent 1912 vermeld. Dit moet 1917 zijn, zoals het artikel correct vermeld.

    • Mr.Drs. F. Sonneveldt