Rijke landen vaag over hulp aan Afrika

NEW YORK, 17 SEPT. De rijke landen gaan Afrika helpen bij het terugdringen van de groeiende buitenlandse schuld en zullen het continent meer hulp geven, maar ze weigeren zich vast te leggen op specifieke en concrete doelstellingen.

Dat blijkt uit een document dat gisteren door de Verenigde Naties is vrijgegeven. Het document is opgesteld door een commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die de afgelopen anderhalve week heeft beraadslaagd over een VN-vijfjarenplan voor het economisch herstel van Afrika. Het besproken plan is een vervolg op het onlangs afgesloten VN-vijfjarenprogramma dat alom wordt gezien als een mislukking.

Het nieuwe plan ("De nieuwe VN-agenda voor de ontwikkeling van Afrika') spreekt in algemene bewoordingen over de noodzaak van de vermindering van Afrika's buitenlandse schuld (270 miljard dollar) en voorziet in vervolgbijeenkomsten in 1993.

VN Secretaris-generaal Perez de Cuellar had de overheden van de rijke landen opgeroepen hun officiële vorderingen op Afrika kwijt te schelden en de hulp aan het continent volgend jaar tot 30 miljard dollar op te voeren (tegen 21 miljard in 1989). Het gisteren vrijgegeven document neemt deze doelstelling over maar blijft vaag over de vraag hoe ze gerealiseerd moeten worden.

De Noorse ambassadeur bij de VN, Martin Husslid, die de vergadering de afgelopen anderhalve week heeft voorgezeten, sprak zijn teleurstelling uit over het lage niveau wwaarop landen zich hadden laten vertegenwoordigen. (Reuter)