Plan: internationaal kunstcentrum bij de nieuwe Rijksacademie

AMSTERDAM, 17 SEPT. Zoals Berlijn haar "Künstlerhaus Bethanien' heeft en New York "PS 1", zo zal Amsterdam over een paar jaar haar "110' krijgen.

Gisteren presenteerde Stichting 110 de plannen voor een nieuw te bouwen Interdisciplinair Internationaal Kunstcentrum dat in 1994 gereed moet komen naast de nieuwe Rijksacademie aan de Sarphatistraat 112 in de voormalige Cavalerie kazerne die nu verbouwd en uitgebreid wordt naar een ontwerp van architect Koen van Velsen.

Van Velsen heeft voor Stichting 110 schetsvoorstellen gemaakt voor een gebouwencomplex waarin vijftig luxe appartementen, twaalf atalierwoningen, circa 1250 vierkante meter bedrijfsruimte - met culturele bestemming - en ongeveer 1000 vierkante meter expositie- en manifestatieruimte opgenomen zullen worden. Het is de bedoeling dat door verkoop van de appartementen en de verhuur van de bedrijfsruimten de exploitatie van de atelierwoningen en expositieruimte gefinancierd kan worden. Stichting 110 ontwikkelde haar plannen in samenwerking met woningbouwvereniging Lieven de Key en het Bouwfonds Woningbouw N.V.

Vooral beeldend kunstenaars zullen op uitnodiging of aanvraag voor bepaalde tijd gebruik kunnen maken van de atelierwoningen. Naast woon- en werkfaciliteiten zal Stichting 110 de merendeels uit het buitenland afkomstige kunstenaars ook een toelage verstrekken die voorziet in de kosten voor levensonderhoud. De stichting wil kunstenaars een ruimte bieden “waarin experiment en onmtwikkeling van (beeldende) kunsten - zonder druk van produktie - mogelijk is, een "vrije' ruimte in een klimaat dat als vanzelfsprekend een platform biedt om te komen tot verrijking, verdieping en visievorming.”

De kunsthistorica Els van Odijk coördineert 110. Het bestuur bestaat onder andere uit Walter Etty (voorzitter), Sjarel Ex en Truze Lodder. Artistieke adviseurs zijn Sjarel Ex, Felix Rottenberg, Jan Willem Schrofer en Peter Struycken. Naast faciliteiten voor kunstenaars wil Stichting 110 stageplaatsen bieden aan beginnende curatoren voor het organiseren van tentoonstellingen in eigen beheer.