Kamer: Niet gezin maar individu uitgangspunt van inkomensbeleid

DEN HAAG, 17 SEPT. In de Tweede Kamer willen de fracties van PvdA, VVD, en Groen Links het sociale en fiscale systeem zodanig wijzigen dat niet langer het gezin, maar het individu uitgangspunt wordt in het inkomensbeleid. CDA en de kleine rechtse partijen steunen het kabinetsbeleid waarbij de financiële steun en minimumbescherming voor kostwinners niet worden aangetast. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer tijdens een uitgebreide commissie-vergadering over emancipatie.

Het Kamerlid Rempt (VVD) kwam met het plan om inkomensafhankelijke subsidies en toeslagen voor kostwinners aan banden te leggen. Eerst moet bekeken worden of de niet-verdienende partner alsnog aan het werk kan. De leeftijdsgrens voor deze werkverplichting wil de VVD op 40 jaar stellen. Eerder hebben PvdA en D66 afzonderlijke plannen gelanceerd om de toeslagen voor kostwinners uit het fiscale- en sociale zekerheidstelsel te halen.

Behalve de VVD steunden de grote fracties het kabinet, dat tegen verlaging van het minimumloon is. Eerder had de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het kabinet voorgesteld de minimumlonen met dertig procent te verlagen. De VVD toonde zich gisteren voorstander van die verlaging.

De PvdA-fractie wil dat de regering op korte termijn de kinderbijslag verhoogt voor ouders die hun gehandicapte kinderen thuis verzorgen. Voor deze groep is onlangs een aantal belastingaftrekposten verdwenen, waardoor hun financiële positie is verzwakt, aldus PvdA-woordvoerder Van Zijl.

Op de langere termijn wil de PvdA de kinderbijslag over de hele linie verhogen. Voor een gemiddeld gezin met twee kinderen tussen de 6 en 12 jaar komt dat neer op een verhoging van ruim 2.000 gulden tot ongeveer 5.500 gulden per jaar. Het PvdA-plan kost 1,8 miljard gulden.