Irak wil compromis inzake VN-helikopters

NEW YORK, 17 SEPT. Irak heeft gisteren laten weten er wel mee te willen instemmen dat inspecteurs van de Verenigde Naties bij hun speurtocht naar massa-vernietigingswapens eigen helikopters gebruiken, maar alleen onder een aantal strikte voorwaarden. VN-functionarissen en -diplomaten hebben laten weten dat de voorwaarden - ten dele - onaanvaardbaar zijn. Sommigen zagen er een basis in voor verder overleg en een mogelijkheid uit de huidige impasse te komen. Door de controverse ligt de inspectie van Iraks ballistische raketten stil.

Volgens resolutie 707 van de Veiligheidsraad moet Irak de inspectie-teams van de VN toestaan “voor alle relevante doeleinden” eigen vliegtuigen en helikopters te gebruiken. Twee weken geleden echter bepaalde de Iraakse regering dat het gebruik van buitenlandse helikopters een schending van zijn soevereniteit vormde, en bood in plaats daarvan zijn eigen luchtmacht aan. VN-inspecteurs op hun beurt zeggen dat de Iraakse toestellen onveilig zijn en dat de piloten niet meewerken.

Na scherpe waarschuwingen van leden van de Veiligheidsraad en dreigementen dat desnoods harde actie zou worden ondernomen, bood de Iraakse VN-ambassadeur, Abdul Amir al-Anbari, gisteren Bagdads compromisvoorstel aan. Om “de nationale veiligheid te beschermen” mogen de buitenlandse toestellen niet boven bepaalde delen van het land vliegen, waaronder wijken in Bagdad, is het verboden fotografisch materiaal of wapens aan boord te hebben en moeten Iraakse waarnemers aan boord zijn. Diplomaten speculeerden dat de eerste twee voorwaarden onder andere zijn ingegeven door de vrees dat vanuit de toestellen een aanval op president Saddam Hussein wordt uitgevoerd.

Verscheidene VN-diplomaten noemden de derde voorwaarde aanvaardbaar; sommige functionarissen zagen er zelfs een extra-beveiliging voor de inspectieteams in. De zegslieden waren er echter tamelijk zeker van dat de andere voorwaarden onaanvaardbaar zouden blijken. (Reuter, AP, AFP)