Hulp onderweg voor Afrika

NEW YORK, 17 SEPT. De rijke landen zullen Afrika helpen bij het verminderen van zijn reusachtige schulden en het continent meer hulp geven, maar op specifieke doelstellingen hebben ze zich niet vastgelegd. Dit blijkt uit documenten die gisteren zijn vrijgegeven na elf dagen van overleg dat een commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gepleegd over Afrika.

Het overleg was bedoeld om een herstelprogramma voor Afrika op te stellen. Dat programma moet volgen op een uit 1986 daterend vijfjarenplan, dat niets heeft opgeleverd. Het gisteren gepubliceerde document spreekt in algemene bewoordingen over de vermindering van de 270 miljoen dollar grote schulden van Afrika en over vervolgoverleg in 1993.

De VN-ambassadeur van Noorwegen, Martin Husslid, zat het overleg voor. Hij liet weten het te betreuren dat de besprekingen niet op een hoger niveau waren gevoerd. Bij komende besprekingen zullen ook de activiteiten van de overheden ter sprake komen en niet alleen die van VN-instellingen, zo zei hij.

Secretaris-generaal Perez de Cuellar van de VN had aanbevolen de hulp aan Afrika volgend jaar te vergroten tot dertig miljard dollar. In 1989 werd er voor 21 miljard dollar steun aan Afrika gegeven. De hulp zou tot 2000 jaarlijks met vier procent moeten worden vergroot. In het document wordt deze doelstelling met instemming begroet, maar hoe die doelstelling moet worden bereikt wordt niet vermeld.

Perez de Cuellar heeft ook voorgesteld een fonds in het leven te roepen voor technische steun teneinde de Afrikaanse landen minder afhankelijk te maken van basisgrondstoffen. Het overleg heeft geresulteerd in een aanbeveling voor het verrichten van een studie naar de mogelijkheid van zo'n fonds. In 1993 zal er in de Algemene Vergadering van de VN verslag van worden gedaan. (Reuter)