Franse premier: winstbelasting in 1992 omlaag

BORDEAUX, 17 SEPT. De Franse premier, Edith Cresson, heeft gisteren een forse verlaging van de winstbelasting aangekondigd. Kleine ondernemingen komen straks voor het eerst in aanmerking voor investeringsaftrek. Maar de belasting op vermogenswinsten gaat fors omhoog.

De belastingverlaging en investeringsaftrek moeten ertoe leiden dat er meer banen komen in Frankrijk, waar de werkloosheid met 10 procent per jaar stijgt en nu 2,7 miljoen man bedraagt, 9,5 procent van de beroepsbevolking, hoger dan in de meeste landen waarmee Frankrijk concurreert. Bij kleine ondernemingen werkt tweederde van de Franse beroepsbevolking.

Frankrijk kent nu twee winstbelastingtarieven voor ondernemingen: 34 procent voor ingehouden winsten en 42 procent voor uitgekeerde winsten. Met ingang van volgend jaar zullen kleine ondernemingen 33,3 procent aan winstbelasting moeten betalen en met ingang van 1993 zal voor alle ondernemingen een tarief gelden van 34 procent.

Voor het eerst komt er voor kleine ondernemingen een investeringsaftrek, van 25 procent, op voorwaarde dat de investering ten minste een kwart bedraagt van het eigen vermogen.Ten slotte zal de staat leningen tegen lage rente verstrekken.

In totaal bedraagt het steunpakket 12 miljard franc (bijna 4 miljard gulden). De belastingverlaging kost de Franse schatkist 6,2 miljard franc, maar het Franse kabinet hoopt een groot deel daarvan terug te krijgen door een verhoging van de belasting op financiële beleggingen door ondernemingen van 24 naar 33,3 procent, een maatregel die vooral banken en beleggingsinstellingen zal treffen.

Cresson kondigde de maatregelen gisteren aan op een bijeenkomst van kleine ondernemingen in Bordeaux.

De Franse werkgeversorganisatie CNPF leverde gisteren prompt zware kritiek op de maatregelen die volgens haar onvolledig, onvoldoende en unfair zijn tegenover ondernemingen die straks de lasten moeten dragen. (Reuter, AFP)