Foto: M. VAN GASTEL (38 jaar). Ze noemen hem de ...

Foto: M. VAN GASTEL (38 jaar). Ze noemen hem de boekhouder, maar zelf moet hij daarom glimlachen.

De hoofdinspecteur van de Rijksfinanciën “weet gewoon wat er op elk departement financieel omgaat”. De speurneus van Financiën houdt in de details en tot op de laagste niveaus bij wat er op alle departementen gebeurt. “Ik schrijf geen mooi verhalen. Ik schrijf niks. Ik wéét gewoon heel veel.” Tevreden hangt hij achterover. “Als ze er in de ministerraad over de begroting niet uitkomen, en een dealtje willen sluiten, dan weet k dat zoiets tien miljoen gulden kost. Ik zeg: dat kunnen jullie wel doen. Maar dan gaan we nat. Want dan komen de departementen straks allemaal.” Aan de vooravond van de definitieve besluitvorming in het kabinet kruipt hij achter zijn pc-tje: “Alle ambtenaren zijn al naar huis. Dan tik ik een paar velletjes. Ik heb die gegevens gewoon paraat. En ik weet waar de gevoeligheden liggen”. Dat dropt hij 's ochtends bij het ministerie van Lubbers. Hoe hij het doet? “Je moet gewoon een grote dossierkennis hebben.”