Encounter

In het gisteren gepubliceerde artikel "Het intellectuele tijdperk van Encounter is voorbij' van Peter Hofstede is een fout geslopen.

Waar stond dat Encounter de na-oorlogse Amerikaanse expansie met de mantel van anti-Amerikanisme bedekte had moeten staan dat die met de mantel van het anti-communisme werd bedekt.