"Commissie nodig voor omvorming rijksoverheid'

DEN HAAG, 17 SEPT. De Tweede Kamer moet een aparte commissie instellen die zich bezighoudt met de omvorming van de rijksoverheid. Dat zegt de secretaris-generaal van het ministerie van justitie, mr. G.J. van Dinter, vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad. Van Dinter is voorzitter van het college van secretarissen-generaal, de hoogste ambtenaren van de departementen.

Als zo'n aparte Kamercommissie er niet komt, zal het streven naar een efficiënte rijksoverheid worden gefrustreerd, aldus Van Dinter. “Elk onderdeeltje van de verzorgingsstaat heeft een belangenbehartiger” die opkomend voor zijn of haar deelbelang het vernieuwingsproces kan tegenhouden.

Bij het opmaken van de Tussenbalans dit voorjaar bepaalde de ministerraad dat de oorspronkelijke taakstelling van de zogeheten operatie grote efficiency met 300 miljoen gulden wordt verhoogd tot 660 miljoen gulden in 1994. Daarvan moet bijna 20 procent volgend jaar worden gerealiseerd.

De secretarissen-generaal hebben voor 420 miljoen aan plannen bij het kabinet ingeleverd. Van Dinter wijst kritiek op het gedeeltelijk falen van de operatie van de hand. “We zijn geen boekhouders. We zijn bezig met beleid. Alleen als je cijfers belangrijker vindt dan een efficiëntere overheid, staar je je blind op korte termijn besparingen.”

CDA-minister Hirsch Ballin (justitie) en PvdA-minister Ritzen (onderwijs) zeggen vandaag in een vraaggesprek met deze krant dat het huidige aantal van veertien departementen bij de volgend kabinetsformatie kan worden verminderd. Hirsch Ballin: “Er zijn combinaties van departementen denkbaar waarvan je weet dat ze op dezelfde akker ploegen.” Ritzen: “Het gaat erom nu de voorbereidingen voor vermindering van het aantal departementen te treffen zodat het bij een formatie kan worden gerealiseerd.”

Ritzen: “We zijn nog in een beginfase, een opstap voor de formatie in 1994. De samenleving verwacht ook een verhaal bij zo'n beslissing - dat moet ergens op gebaseerd zijn en daarmee zijn we nu bezig in de grote efficiency operatie. Het gaat mij vooral om het herverkavelen van taken, het vermijden van overlap. Daarna maken we de rekening op en bezien we of alle departementen nog wel recht van bestaan hebben. Bij de volgende formatie moet een gedocumenteerd plan liggen. Dat is vooral een kwestie van politieke sturing.