China voert zijn spionage in de wereld fors op

PEKING, 17 SEPT. China is bezig met een forse uitbreiding van zijn spionagenetwerk als antwoord op de ineenstorting van het communisme in Oost-Europa, zo is uit betrouwbare Chinese bronnen vernomen. Op de ambassades in het Westen en in de Sovjet-Unie zullen meer functionarissen worden geplaatst die zich bezighouden met inlichtingenwerk.

Het grote brein achter de operatie is Qiao Shi (67), hoofd van de inlichtingendienst van de communistische partij. De partijleiding zou vorige maand, nog voor de mislukte orthodoxe staatsgreep in Moskou, hebben besloten het ministerie van staatsveiligheid in omvang, budget en macht fors uit te breiden. Onder dit ministerie, dat ooit is opgezet met de KGB als model, ressorteert zowel de nationale geheime politie als de buitenlandse spionagedienst.

In het verleden had het Chinese ministerie van buitenlandse zaken nog het recht spionnen te weigeren, maar Qiao Shi is volgens de Chinese bronnen nu door de partij gemachtigd zijn wil op te leggen aan alle andere staatsinstellingen.

De Italiaanse premier Giulio Andreotti kritiseerde gisteren tijdens een bezoek aan Peking de situatie van de mensenrechten in China. “Het spreken over mensenrechten betekent geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden, het gaat om een universele zaak”, hield Andreotti partijleider Jiang Zemin voor. Zemin reageerde geprikkeld en zei dat het geven van voldoende voedsel en kleding aan de 1,1 miljard Chinezen het beste bewijs is dat de mensenrechten worden gerespecteerd.

Andreotti is de tweede Westerse regeringsleider die China bezoekt sinds het neerslaan van de democratische beweging in juni 1989 en het opleggen van internationale sancties tegen China. Eerder deze maand reisde de Britse premier John Major naar Peking voor de ondertekening van het akkoord over een nieuw vliegveld in Hongkong. Ook Major uitte zware kritiek op de Chinese regering. (Reuter)