Campina Melkunie moet reorganiseren na weglopen van vierhonderd boeren

ROTTERDAM, 17 SEPT. Bij de zuivelcoöperatie Campina Melkunie (6350 werknemers) zijn ingrijpende reorganisaties nodig. Door het weglopen van honderden leden-boeren en vermindering van de melkquota daalt de aanvoer van melk sterk. Volgens een woordvoerder van de grootste zuivelcoöperatie van Nederland zullen mogelijk arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

In het jongste nummer van het personeelsblad spreekt de voorzitter van de hoofddirectie, W. Overmars, zijn “ernstige zorgen” uit over de aanvoer van melk naar de fabrieken. Zo'n 400 van de ruim 13000 leden-boeren hebben de afgelopen periode het lidmaatschap opgezegd van de zuivelcoöperatie, die tot stand kwam door een fusie van Campina en Melkunie. Door de terugloop van het ledental en een korting op het EG-quotum met ruim 2 procent vermindert de melkaanvoer (van 3,5 miljard kilo per jaar) met 200 miljoen kilo. Campina Melkunie boekte vorig jaar een winst van 34,5 miljoen gulden bij een omzet van 4,6 miljard.

Pogingen van de directie de afgelopen maanden om door gesprekken de boeren binnen de coöperatie te houden, leverden niets op. Een van de motieven van de boeren om de coöperatie te verlaten is de uitbetalingsprijs, die bij Campina Melkunie iets lager ligt dan bij de concurrentie. Een aantal boeren had ook bezwaren tegen de dit jaar ingevoerde verplichte ledenbewijzen. De boeren verwerven de ledenbewijzen tegen een prijs van tien gulden per honderd kilo geleverde melk. Campina Melkunie wil op deze wijze het eigen vermogen de komende van 22 tot 40 procent opvoeren. Twee weken geleden maakte de directie een eind aan het verplichtende karakter van de ledenbewijzen.

Versterking van het eigen vermogen is nodig om de investeringen in merkartikelen te financieren. Volgens woordvoerder J. Thijssen komt in deze strategie om de toegevoegde waarde van de produktie te vergroten geen verandering, al zal het misschien “iets langzamer” gaan eerder was gepland. Onlangs kreeg Campina Melkunie nieuwe financieringsmiddelen binnen door de verkoop van een belang van 12,5 procent in Nutricia. De verkoop van de aandelen aan Nutricia en het Britse Unigate bracht 190 miljoen gulden op.

De directie heeft de verschillende divisies nu gevraagd versneld de vestigingsplannen op te stellen. In het kader van de fusie zou dat aanvankelijk volgend voorjaar gebeuren, maar volgens woordvoerder Thijssen worden de plannen nu begin december al ingeleverd. Hij kon niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er zullen verdwijnen en of fabrieken moeten worden gesloten. Campina Melkunie heeft 27 produktievestigingen. Het is onduidelijk of het recente vertrek van plaatsvervangend voorzitter van de hoofddirectie, J. Cuypers, met de problemen bij de coöperatie te maken heeft. Cuypers had een hooglopend meningsverschil met Overmars.