ABN-Amro garandeert 250 mln bij emissie Daf

ROTTERDAM, 17 SEPT. De Eindhovense vrachtwagenfabrikant Daf zal 12,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Een woordvoerder van Daf noemt het te vroeg om te zeggen of met de opbrengst bankkrediet wordt afgelost.

Daf had de emissieplannen al eerder aangekondigd en maakte gisteren de details bekend. Het betreft verplicht converteerbare, cumulatief preferente aandelen die 20 gulden per stuk 250 miljoen gulden op moeten brengen. ABN-Amro is de leider van het uitsluitend uit Nederlandse instellingen bestaande banksyndicaat en garandeert het succes van de emissie.

Toen in mei 1989 gewone aandelen Daf tegen een koers van 47 gulden per stuk aan de beurs werden geintroduceerd deden drie buitenlandse banken mee aan het syndicaat. De nu uit te geven preferente aandelen zullen alleen in Amsterdam (en niet in Londen) worden genoteerd. Ze zijn verplicht converteerbaar vanaf 1995 tot en met 1998. Dan moeten ze worden omgeruild in gewone aandelen. De conversiekoers zal dan jaarliJks bepaald worden aan de hand van de gemiddelde beurskoers van de gewone aandelen in de maand april. De koers van de gewone aandelen Daf was vanochtend 21 gulden.

ABN-Amro meldt dat er voldoende grote partijen bereid zijn mee te doen aan de emissie, hoewel niet gezegd werd of bestaande grootaandeelhouders (de Britse Rover-groep, de familie van Doorne, DSM en Nationale Nederlanden) erbij betrokken waren. De emissie betekent een groei van het aandelenpakket van DAF met ruim 30 procent.

Daf en ABN-Amro willen graag de indruk vermijden dat dit een beschermingsconstructie is. Daarom krijgen bestaande aandeelhouders voorkeurssrecht bij deze uitgifte. Daf kampt al enige tijd met verliezen als gevolg van een ingestorte vrachtwagenmarkt. Vooral in de voor Daf belangrijke Britse markt is de vraag sterk gedaald. Daf verloor vorig jaar 230 miljoen gulden. In de eerste helft van dit jaar was het verlies ruim 179 miljoen. Het groepsvermogen als percentage van het totaal vermogen daalde van 28 naar 24 procent (begin 1990: 34 procent). De kasstroom was 103 miljoen gulden negatief. Het voorraadniveau is inmiddels iets teruggebracht. Daf is sinds vorig jaar bezig met een ingrijpende reorganisatie. Het aantal medewerkers is sinds eind 1989 met 2000 teruggebracht.

Daf hoopt op een 'break-even point' in het vierde kwartaal van dit jaar. Daarvoor moet de Britse markt zich consolideren en moet de Duitse markt blijven groeien.

In Duitsland bedroeg het marktaandeel van Daf medio 1991 1,1 procent, tegen 0,8 procent op hetzelfde moment in 1990. Op deze groei, de consoliderende Britse markt en de resultaten van de reorganisatie is de hoop van Daf gevestigd.