Aanhang Georgische president slinkt verder

MOSKOU, 17 SEPT. De meerderheidscoalitie van de Georgische president Zviad Gamsachoerdia, wiens aftreden gisteravond weer door duizenden demonstranten in Tbilisi werd geëist, brokkelt verder af.

Uit protest tegen het beleid van Gamsachoerdia's "Ronde tafel-beweging' zijn de voorzitters van drie parlementscommissies uit het presidentiële kamp getreden. Eerder verloor Gamsachoerdia al zijn ex-premier Segua en de minister van buitenlandse zaken. Gamsachoerdia sloeg gisteravond meteen terug door een van de voornaamste oppositieleiders, de historicus Gia Tsantoeria, te arresteren.

De drie uitgetreden aanhangers van Gamsachoerdia zijn Tedo Patasjvili van de commissie voor buitenlandse zaken, Gela Tsjorgolasjvili van energie en Avtandil Imnadze van de commissie voor mensenrechten. Volgens de drie is Gamsachoerdia uit op een “autoritair bewind”. Tot nu toe waren de commissie-voorzitters trouwe volgelingen van Gamsachoerdia. Imnadze bijvoorbeeld heeft tot op heden nimmer werk gemaakt van de sluipende persbreidel in Georgië.

Aanleiding voor hun stap was de wijze waarop het Georgische parlement zondag het beleid van Gamsachoerdia heeft gesteund. Nadat eerst de zestig communistische afgevaardigden werden verwijderd en vele journalisten de toegang werd ontzegd, verlieten toen ook veertig niet-communistische volksvertegenwoordigers de zaal uit protest tegen het besloten karakter van de beraadslagingen.

Onder druk van de voortgaande demonstraties deed Gamsachoerdia aan het slot van de besloten parlementszitting zondag een kleine handreiking aan de oppositie. Hij vroeg zijn politieke tegenstanders “samen” de problemen op te lossen. “Een groot gevaar bedreigt Georgië”, aldus Gamsachoerdia. “Als we de problemen niet oplossen zullen we onszelf op de rand van de catastrofe brengen. Een derde macht (Moskou, red.) eist de macht al op”.

Nog geen etmaal later liet dezelfde Gamsachoerdia echter een van de oppositieleiders op het vliegveld van Tbilisi arresteren. Voorzitter Gia Tsantoeria van de Nationaal Democratische Partij stond op het punt naar Moskou te vliegen voor een onderhoud met de Amerikaanse ambassadeur Bob Strauss. De Toepoelev van Aeroflot waarmee hij zou vliegen, werd echter vlak voor de start wegens “technische problemen” teruggeroepen naar het platform waarop een zestal agenten op Tsantoeria afstormden om hem aan te houden.