Woningraad berispt door Tuchtraad

AMSTERDAM, 16 SEPT. De Nationale Woningraad, de grootste koepel van woningcorporaties, heeft haar financiële belangen ten onrechte door eigen accountants laten controleren.

De schriftelijke berisping die NWR-accountant H.J.W. Wijngaards op 24 oktober 1990 werd opgelegd door de Raad van Tucht, was daarom gegrond. Dit heeft de Raad van Beroep op 11 september beslist. Volgens de Wet op de Registeraccountants (artikel 45 lid 2) mag een openbare accountant niet zichzelf controleren. Wijngaards controleerde echter de boeken van de woningcorporatie SSHA, terwijl zijn werkgever - de NWR - in 1988 diensten aan de deze corporatie verleende op het gebied van administratie, interim-management en technische werkzaamheden. Daarmee was een bedrag van 761.000 gulden gemoeid.