Winstdaling Sarakreek

Sarakreek Holding, de ter beurze van Amsterdam in dollars genoteerde beleggingsmaatschappij met Amerikaanse kantoorgebouwen, heeft over het eerste halfjaar van 1991 in vergelijking met dezelfe periode van vorig jaar, fors lagere uitkomsten laten zien.

Het bedrijfsresultaat daalde met 2,7 miljoen dollar tot de helft van dat van vorig jaar (5,4 miljoen dollar). Per aandeel daalde de winst van 0,99 naar 0,49 dollar, oftwel met 50,5 procent. De intrinsieke waarde per aandeel zakte in van 35,43 dollar eind 1990 tot 34,69 dollar. De beurskoers beweegt zich momenteel rond 17,00 dollar. De directie brengt in haar halfjaarbericht in herinnering dat, zoals medegedeeld in het verslag over het afgelopen boekjaar, het bedrijfsresultaat dit jaar “aanzienlijk lager” zal uitvallen dan van 1990.