Winstcijfers Centraal Beheer

De eind vorig jaar tot stand gekomen verzekeringsgroep Avéro Centraal Beheer (AVCB) heeft een “bevredigend” eerste halfjaar achter de rug met een stijging van de winst met 7,4 procent tot 131 miljoen gulden.

Het premie-inkomen nam met 2,2 procent toe tot 1,49 miljard gulden en de omzet met 6,3 procent tot 2,31 miljard gulden. De toename in het premie-inkomen deed zich vooral voor in de collectieve pensioenen en de individuele schade- en levensverzekeringen. Naar verwachting zal de omzet dit jaar hoger uitvallen dan in 1990 (4,36 miljard gulden). De winst kwam toen volgens pro-formaberekeningen uit op 244,1 miljoen gulden; dit jaar verwacht de directie een nagenoeg gelijke winst.