Voorbereiden misdrijf in toekomst strafbaar

DEN HAAG, 16 SEPT. Het gezamenlijk voorbereiden van een ernstig misdrijf wordt strafbaar. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin dit wordt geregeld.

Voorbereidinghandelingen zijn nu alleen strafbaar als er “een begin van uitvoering” is gemaakt. Daarop hoeft in de toekomst niet meer te worden gewacht.

Om te voorkomen dat iemand op basis van vermoedens wordt veroordeeld, is aan de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen een aantal beperkingen gesteld. Een van de beperkingen is dat het moet gaan om een misdrijf waarop een gevangenisstraf van acht jaar of meer staat.

Ook moet het gaan om meer dan één dader, alleen al omdat voorbereidingshandelingen van individuen nauwelijks te bewijzen zijn. Het probleem zit volgens de minister in de georganiseerde criminaliteit, in het optreden van bendes.

De strafbaarstelling wordt ten slotte beperkt doordat in het wetsvoorstel limitatief is omschreven welk soort handelingen strafbaar zijn.

De straf op het voorbereiden van een misdrijf is maximaal de helft van de straf die ten hoogste op dat misdrijf is gesteld. Geldt het een misdrijf waarop levenslang staat, dan kan het voorbereiden ervan met een gevangenisstraf van tien jaar worden bestraft.

Volgens Hirsch Ballin moet het wetsvoorstel voorzien in een lacune in de strafwetgeving. Het komt regelmatig voor dat de politie stuit op voorbereidingen voor een ernstig misdrijf en daarbij moet ingrijpen. De verdachten kan vaak niet meer ten laste worden gelegd dan verboden wapenbezit of autodiefstal, delicten waarop relatief geringe straffen staan.