Vermogen KLM pensioenfondsen verder gestegen

Het totaal belegd vermogen van de drie pensioenfondsen van de KLM is in 1990 toegenomen van 6,4 miljard tot 6,6 miljard gulden.

Tegenover het totale belegde vermogen staat een pensioenverplichting van 5,8 miljard gulden. Het inkomensrendement van het Algemeen Pensioenfonds bedroeg 7,7 procent tegen 7,2 procent in 1989; van het Fonds voor het Vliegend Personeel 7,7 procent tegen 7 procent en van het Fonds voor Cabine-personeel 8,2 procent tegen 7,0 procent.Als gevolg van gerealiseerde vermogensresultaten door ruiltransacties in de vastrentende waarden en de lagere dollar-waarde van het Amerikaanse onroerend goed, daalde het totale rendement ten opzichte van het vorig boekjaar. Bij het Algemeen Pensioenfonds en het Fonds voor het Vliegend Personeel daalde dit van 6,8 naar 4,4 procent en bij het Fonds voor Cabine-Personeel van 6,5 procent naar 4,5 procent.