Vereniging houdt vast aan "socialisme op z'n Cubaans'; "Venceremos' blijft bij Castro

AMSTERDAM, 16 SEPT. Het communisme wankelt op Cuba, maar in Nederland gaat de "verdediging van de verworvenheden van de Cubaanse Revolutie' onverminderd voort. Leden van Venceremos, de vereniging voor vriendschap en solidariteit met Cuba, zijn onlangs nog een campagne begonnen om een olietanker voor Cuba bijeen te sparen.

“"Leve Castro' roepen is nu niet meer voldoende”, meent N. Varkevisser, bestuurslid van Venceremos. “We moeten concrete steun geven, want de Cubanen staan voor de enorme opgave de gevolgen van de ineenstorting van Oost-Europa op te vangen. Economisch was Cuba nauw verbonden met de Sovjet-Unie. De economische hulp van dat land, vorig jaar nog 3,5 miljard dollar, is nu bijna geheel ingetrokken.”

Eind deze maand vertrekken twee vrijwilligers met een werkbrigade naar Cuba. De voorzitter van Vencereomos, H. Suivas, reist in oktober zelf naar het Caraïbische eiland om aanwezig te zijn bij het congres van de Cubaanse communistische partij waar zal worden gepraat over hervormingen binnen de principes van het staatsbestel.

Venceremos ("wij zullen overwinnen') werd in 1974 opgericht door drie studenten. In korte tijd kreeg de vereniging 600 leden. Het doel van de vereniging: "de correctie van het ideologisch misvormde beeld dat de Nederlander van de Cubaanse samenleving heeft'.

Zes keer per jaar verschijnt Cuba Libre, het tijdschrift van Venceremos, en regelmatig vertrekken vrijwilligers grotendeels op eigen kosten naar Cuba om daar enkele weken te werken. Bovendien bemiddelt de vereniging voor journalisten en wetenschappers die naar Havana wilden reizen.

De bloeitijd van de vereniging lag in de beginjaren. Vrijwilligers voor de werkbrigades moesten zelfs op een wachtlijst. Regelmatig hadden bijeenkomsten plaats en het bestuur splitste zich in twee afdelingen: Nijmegen en Amsterdam.

Het enthousiasme hield aan tot 1979. In dat jaar brak de sandinistische revolutie uit waardoor Nicaragua meer in de belangstelling kwam. Voorzitter Suivas: “De sandinistische revolutie betekende een aderlating voor onze vereniging. Wat er in Nicaragua gebeurde was nieuwer en bruisender. Daarom sprak de Cubaanse revolutie minder aan.”

Het ledental van Venceremos daalde tot 200 en de afdeling Nijmegen werd opgeheven. De harde kern zit sindsdien in Amsterdam. Omdat de enige inkomsten bestaan uit de contributie van 25 gulden van de leden en de (spaarzame) giften, daalde ook het aantal activiteiten van de vereniging.

Maar de onzekere situatie waarin Cuba momenteel verkeert, heeft de vereniging een nieuwe injectie gegeven. “Nu de Sovjet-Unie haar economische en militaire steun intrekt is Cuba overgeleverd aan de Verenigde Staten, die er alles aan zullen doen om het land weer in hun invloedssfeer te trekken. Sinds de VS in 1961 een boycot instelden, houden zij Cuba in een economische wurggreep die nu gevaarlijker is dan ooit”, zegt Suivas.

De voortdurende uittocht van Cubanen naar de Verenigde Staten, die zich daar als balling vestigen en hopen op de val van Castro, is volgens hem ook het gevolg van het Amerikaanse embargo. “De Verenigde Staten houden de stoom op de ketel, in de hoop dat deze barst.”

De voorzitter van Venceremos gelooft dat het in oktober te houden congres van de Cubaanse communistische partij beslissend zal zijn voor de toekomst van het volk. Daarom wil hij erbij zijn, om ter plekke de situatie te peilen. Hij vermoedt dat de Cubanen het "socialisme op z'n Cubaans' willen voortzetten. En daar stelt Venceremos zich geheel achter.

    • Birgit Donker